Ռազմավարական դատավարություն

Ռազմավարական դատավարություն ծրագիրը ԲՀՀ-Հայաստան կազմակերպության ծրագրերի մաս է կազմում 2008 թվականից: Այս ծրագրի շրջանակում Հիմնադրամը աջակցում է այն դատավարական նախաձեռնությունների, որոնք բարձրացնում են մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների, ինչպես նաև այլ հանրային շահ ներկայացնող խնդիրները, որոնց պաշտպանությունը կարող է ունենալ ռազմավարական արդյունք համակարգային փոփոխությունների տեսքով: Այսպիսով, ռազմավարական դատավարության շրջանակում հատուկ ընթացակարգով ընտրված գործերը անցնում են դատական ատյաններով՝ օրենսդրական և/կամ իրավակիրառ պրակտիկայում փոփոխություն և/կամ հանրության իրազեկումը ապահովելու նպատակով: Այսպիսով, ռազմավարական դատավարություն ծրագիրը աջակցում է անհատական գործերի պաշտպանութանը՝ հանրային շահը պաշտպանելու նպատակով:

Ռազմավարական դատավարություն ծրագրի շրջանակում Հիմնադրամը աջակցում է փաստաբաններին և կազմակերպություններին, որոնք իրականացնում են պաշտպանություն/ներկայացուցչություն ներպետական և միջազգային դատական ատյաններում: Միևնույն ժամանակ, Հիմնադրամը աջակցում է դատավարության շրջանակում բարձրացված խնդրի ջատագովությանը, որպեսզի առավել արդյունավետ դարձնի բարձրացված խնդրի ջուրջ առաջարկվող լուծումների իրականացումը: Ծրագրի շրջանակում իրականացվող կարողությունների բարձրացման բաղադրիչն աջակցում է ծրարգի մասնակիցներին ձեռք բերել բարձրորակ հմտություններ և առանձնահատուկ գիտելիքներ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը՝ ռազմավարական դատավարության շրջանակում պաշտպանելու համար: