Ոստիկանական դիտորդական խմբի զեկույցներ

ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՀԵԼՈՒ ՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԴԻՏՈՐԴԱԿԱՆ ԽՈՒՄԲ

ՀՀ ոստիկանության ձերբակալված անձանց պահելու վայրերում (ՁՊՎ) վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդական խումբը կազմաված է հասարակական կազմակերպությունների անդամներից և նպատակ ունի ապահովել ՁՊՎ-ներում պահվող անձանց իրավունքների պաշտպանության նկատմամբ հասարակական վերահսկողությունը, նրանց կենցաղային պայմանների բարելավումը, ՁՊՎ-ներում մարդու իրավունքների խախտման դեպքերի նախականխումը և բացահայտումը, հասարակությանը ՁՊՎ-ների հիմնախնդիրների մասին իրազեկելը: Խումբը ներգրավված է ոլորտի բարեփողման շրջանակներում քաղաքացիական հասարակության կողմից իրականացվող օրենքների և իրավական ակտերի ուսումնասիրություններում, ինչպես նաև օրենսդրական լրացումների և նոր նախագծերի մշակման գործընթացներում:

Տարեկան զեկույցներ