Կրթության ոլորտի հետազոտություններ


Հիմնադրամի առաջարկությունները կրթության ոլորտի քաղաքականաության փաստաթղթերի վերաբերյալ


Կրթության ոլորտի հետազոտությունները

Ուսանող – դասախոս համագործակցությամբ 2015թ. իրականացված հետազոտությունները