ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Արևիկ Անափիոսյան

Քննադատական մտածողություն ձևավորող կրթությունը որպես կանխակալ մտածողության արդյունքում ծագած հակասությունների կարգավորման գրավական

Քրիստինե Անտոնյան

Ակադեմիական անազնվության դրսևորումները ՀՀ բուհական համակարգում (համառոտագիր)
Ակադեմիական անազնվության դրսևորումները ՀՀ բուհական համակարգում

Սոս Ավետիսյան

Հանրային դիսկուրսի անվտանգայնացում և ապաանվտանգայնացում. ԵՏՄ-ից մինչև Ապրիլյան պատերազմ

Օլյա Ազատյան

Քաղաքականության փոխանցումը որպես քաղաքականության մշակման այլընտրանք Հայաստանում (հասանելի անգլերեն)

Վահան Բուռնազյան

Զարգացման դիսկուրս. զարգացած հասարակությունը զարգացած անհատների համախումբ է

Վիկտորյա Բուռնազյան

Փոքր հիդրո-էլեկտրոկայանների (ՓՀԷԿ) սոցիալ-էկոլոգիական ազդեցության վերլուծություն (համառոտագիր)
Փոքր հիդրո-էլեկտրոկայանների (ՓՀԷԿ) սոցիալ-էկոլոգիական ազդեցության վերլուծություն

Մխիթար Գաբրիելյան

Բոլոնիայի գործընթաց. ուսանողակենտրոն համակա՞րգ (ՀՀ երեք ԲՈՒՀ-ի օրինակով) (համառոտագիր)
Բոլոնիայի գործընթաց. ուսանողակենտրոն համակա՞րգ (ՀՀ երեք ԲՈՒՀ-ի օրինակով)

Մխիթար Գաբրիելյան

ՀՀ գյուղատնտեսության զարգացման սոցիալական և մշակութային բաղադրիչները

Վալենտինա Գևորգյան

ԱլԳ քաղաքացիական հասարակության ֆորումը վերադիտարկված

Վալենտինա Գևորգյան

Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության զարգացման «հաջորդ քայլը» (համառոտագիր)
Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության զարգացման «հաջորդ քայլը»

Լուսինե Գրիգորյան

ՏՀՏ կիրառությունը Հայաստանի դպրոցներում (համառոտագիր)

Համազասպ Դանիելյան

Ինտերնետային քվեարկությունը Հայաստանում․ Աննկատ նորամուծության վերլուծություն

Արտակ Ենգոյան

Սուբսիդավորման և ֆինանսավորման սխեմաները գյուղատնտեսությունում, գյուղատնտեսական ապրանքների արտահանման խթանումը (համառոտագիր)
Սուբսիդավորման և ֆինանսավորման սխեմաները գյուղատնտեսությունում, գյուղատնտեսական ապրանքների արտահանման խթանումը

Աղասի Թադևոսյան

Աղքատ և անապահով խավերի մարդկային զարգացմանն ուղղված քաղաքականության հետճգնաժամային իրավիճակը և դրա հաղթահարման ուղիները Հայաստանում (համառոտագիր)
Աղքատ և անապահով խավերի մարդկային զարգացմանն ուղղված քաղաքականության հետճգնաժամային իրավիճակը և դրա հաղթահարման ուղիները Հայաստանում

Աղասի Թադևոսյան

Քաղաքացիական նախաձեռնությունները և նոր տեխնոլոգիաները Հայաստանում (համառոտագիր)
Քաղաքացիական նախաձեռնությունները և նոր տեխնոլոգիաները Հայաստանում

Սերինե Խաչատրյան

Կենսաթոշակի իրավունքի պաշտպանության մեխանիզմների կատարելագործում (համառոտագիր)
Կենսաթոշակի իրավունքի պաշտպանության մեխանիզմների կատարելագործում

Վիլեն Խաչատրյան

Ճգնաժամի ազդեցությունը Հայաստանի վրա. սոցիալական ազդեցություն

Ռուզաննա Ծատուրյան

Գենդերային դերերը Հայաստանի տարրական դպրոցի դասագրքերում

Ռուզաննա Ծատուրյան

Գեդերային խնդիրները դասախոսների, ուսուցիչների և ապագա մանկավարժների միջավայրում

Ռուզաննա Ծատուրյան

Կնոջ կերպարը հայաստանյան գովազդում

Արսեն Հակոբյան

Սիրիահայերը Հայաստանում. հայրենադարձներ թե՞ փախստականներ (համառոտագիր)
Սիրիահայերը Հայաստանում. հայրենադարձներ թե՞ փախստականներ

Ղարիբ Հարությունյան

ՀՀ Գյումրի համայնքի բյուջետային քաղաքականության հետազոտություն (համառոտագիր)
ՀՀ Գյումրի համայնքի բյուջետային քաղաքականության հետազոտություն

Հովհաննես Հովհաննիսյան

Գերեզմանոցներ, դիակիզարաններ թե այլ լուծումներ (համառոտագիր)

Հովհաննես Հովհաննիսյան

Հայոց եկեղեցու պատմության դպրոցական դասագրքերի բովանդակային վերլուծությունն ու դրանց ազդեցությունը երտասարդ սերնդի վրա (համառոտագիր)
Հայոց եկեղեցու պատմության դպրոցական դասագրքերի բովանդակային վերլուծությունն ու դրանց ազդեցությունը երտասարդ սերնդի վրա

Աննա Մակարյան

Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի փոխանցման ուղիների ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա (համառոտագիր)
Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի փոխանցման ուղիների ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա

Նվարդ Մանասյան

Բարձրագույն կրթության համապատասխանեցումը. Շրջանավարտներն ու շուկան

Սոնա Մանուսյան, Նարինե Խաչատրյան

Հասարակություն և հասարակական կազմակերպություններ. փոխհարաբերությունների խնդիրներ և բարելավման ուղիներ

Ավետիք Մեջլումյան

Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմները Հայաստանում (համառոտագիր)
Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմները Հայաստանում

Ավետիք Մեջլումյան

ՀՀ Աշխատանքային օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ պետական հսկողության խնդիրները (համառոտագիր)

Ավետիք Մեջլումյան

Հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը ՀՀ կրթության ոլորտում (համառոտագիր)
Հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը ՀՀ կրթության ոլորտում

Արաքս Մելքոնյան

Հոգեկան և մտավոր հաշմանդամություն ունեցող անձանց գործունակությունը ՀՀ-ում

Արմինե Մխիթարյան

Միջկառավարական փոխանցումներ՝ արդյունավետ, թե՞ ոչ ապակենտրոնացման իրականացման ճանապարհին (համառոտագիր)
Միջկառավարական փոխանցումներ՝ արդյունավետ, թե՞ ոչ ապակենտրոնացման իրականացման ճանապարհին

Վիգեն Շիրվանյան

Աշակերտական խորհուրդների գործունեությունը Հայաստանում (համառոտագիր)

Ինեսսա Չիլինգարյան

ՀՀ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում սիրտ-անոթային հիվանդությունների և շաքարային դիաբետի ռիսկի գործոնների հետազոտություն

Ալինա Պողոսյան

ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ ունեցող անձանց հիմնախնդիրները Հայաստանում և քաղաքականության արձագանքը

Ալինա Պողոսյան

Գենդերային դիսկուրսը և գենդերային քաղաքականության հեռանկարները Հայաստանում

Ալինա Պողոսյան

ՌԴ միգրացիոն քաղաքականության փոփոխությունների ազդեցությունը և ՀՀ միգրացիոն քաղաքականության արձագանքը

Կարինե Պողոսյան, Հեղինե Բադալյան, Մարիամ Մկրտիչյան

Օրինականության և արդարության հաստատումը արբիտրաժի միջոցով

Դավիթ Սարգսյան

Հետևելով Հայաստանում հակաեվրոպական և հակադեմոկրատական քարոզչությունը (համառոտագիր) (հասանելի անգլերեն)
Հետևելով Հայաստանում հակաեվրոպական և հակադեմոկրատական քարոզչությունը (հասանելի անգլերեն)

Նարեկ Վարդանյան

Իրավական մի շարք բարեփոխումների անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում կոոպերատիվների կայուն զարգացման համար

Աննա Փոխսրարյան, Լիլիթ Շաքարյան

Բուհական կրթության կապն աշխատաշուկայի հետ համագործակցային կրթության ինտեգրացված մոդելի մշակման անհրաժեշտությունը և նախադրյալները

Լուսինե Քարամյան

ՀՀ-ում ԼԳԵՓ համայնքին առնչվող հանրային քաղաքականության վերլուծություն (համառոտագիր)
ՀՀ-ում ԼԳԵՓ համայնքին առնչվող հանրային քաղաքականության վերլուծություն

Բեն Քեննարդ

Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը և ԵՄ-Հայաստան հարաբերությունների ապագան (հասանելի անգլերեն)

Արտակ Քյուրումյան

Պետական պարտքի կառավարումը Հայաստանում. Քաղաքական որոշումները և դրանց հետևանքները (համառոտագիր)
Պետական պարտքի կառավարումը Հայաստանում. Քաղաքական որոշումները և դրանց հետևանքները

Արտակ Քյուրումյան

ՀՀ պետական պարտքի ազդեցությունը տնտեսության և պետական բյուջեի վրա