Քրեական իրավունք ծրագիր

Քրեական իրավունք ծրագրի նպատակն է նպաստել իրավունքի գերակայությանը Հայաստանում, ինչպես նաև բարձրացնել հասարակության իրազեկվածությունը ընթացող իրավական բարեփոխումների վերաբերյալ: Միևնույն ժամանակ, ծրագիրը նպատակ ունի աջակցելու իրավական աջակցության հասանելիությանը խոցելի խմբերի համար, ինչպես նաև փակ և կիսափակ հաստատություններում՝ մարդու իրավունքների պաշտպանությանը: