Քաղաքացիական հասարակություն ծրագիր

Քաղաքացիական հասարակություն ծրագրի նպատակն է խրախուսել ժողովրդավարական գործընթացը և օրենքի գերակայությունը, խթանել մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքը և խոցելի խմբերի պաշտպանությունը, ինչպես նաև նպաստել լիբերալ գաղափարների և ժողովրդավարական արժեքների տարածմանը՝ միևնույն ժամանակ խրախուսելով քաղաքացիների ակտիվ մասնկացությունը որոշումների կայացմանը և բաց հասարակության երկխոսությանը: Քաղաքացիական հասարակություն ծրագիրը ձգտում է հզորացնել քաղաքացիական հասարակությանը ուժեղացնելով քաղաքականության կարողությունը, ինչպես նաև մշտադիտարկման և ջատագովության հմտությունները՝ խթանելու և ջատագովելու ժողովրդավարական բարեփոխումները: