Հայտարարություններ


ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

October 4, 2017

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐ ԾՐԱԳԻՐ 2017

ԲՀՀ-Հայաստանը հայտարարում է «Քաղաքականության կրթաթոշակներ» ծրագրի շրջանակներում մրցույթի մասին, որն ուղղված է աջակցելու կրտսեր և ավագ հետազոտողներին՝ ովքեր պատրաստակամ են իրականացնել լայնածավալ և առաջադեմ ուսումնասիրություններ` հանրային քաղաքականության տարբեր բնագավառներում բացահայտելու բաց հասարակության առջև ծառացած առավել հրատապ մարտահրավերները և մշակել կիրառական լուծումներ: Դիմորդները կարող են հետազոտական հայտեր ներկայացնել Հայաստանում հանրային քաղաքականությանն առնչվող, ինչպես նաև բաց հասարակության ձևավորման համատեքստում ծագող ցանկացած հրատապ թեմայով: Ծրագիրը բաց է քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, համալսարանների դասախոսական կազմի, հանրային քաղաքականության ոլորտի հետազոտողների, վերլուծաբանների և խորհրդատուների համար: Մրցույթի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ այցելելով www.osf.am կայք:
Հետաքրքրված անձիք պետք է ներկայացնեն առաջարկվող ծրագրի լրացված դիմում-հայտի ձևը, ինքնակենսագրություն (CV) և նախորդ հետազոտական աշխատանքի նմուշ հետևյալ էլ. փոստի հասցեին՝ register@osi.am, մինչև սույն թվականի հոկտեմբերի 25-ը, ժամը 17.00 Մրցույթի հետ կապված հարցերի պարզաբանմանը նվիրված հանդիպումը տեղի կունենա սույն թվականի հոկտեմբերի 12–ին, Գոլդեն Թուլիփ հյուրանոցի Վիվալդի սրահում, ժամը 17.00
Դիմումների գործընթացի վերաբերյալ հարցերի դեպքում դիմել հետևյալ էլ. հասցեով՝ valentina@osi.am Մանրամասն տեղեկությունների համար հետևեք այս հղումին:(English) Vacancy Announcement: Coordinator for Education Concept Implementation

September 19, 2017

Ներեցեք, այս գրառումը մատչելի է միայն անգլերեն:(English) Vacancy Announcement: Coordinator for Education Concept Implementation.

June 22, 2017

Ներեցեք, այս գրառումը մատչելի է միայն անգլերեն:Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստան կազմակերպությանը անհրաժեշտ է մասնագետ հետեւյալ պաշտոնի համար․

May 10, 2017

Ներեցեք, այս գրառումը մատչելի է միայն անգլերեն:Ներառական կրթության թեմայով ամառային դպրոցի մասնակցության մրցույթ

May 4, 2017

Մրցույթի հայտարարություն

Ներառական կրթության թեմայով ամառային դպրոցի մասնակցության

Բիշկեկ, Ղրղզստան
Հուլիսի 3-7, 2017թ.

Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստան կազմակերպությունը, Բաց հասարակության հիմնադրամների Կրթության օժանդակության և Եվրասիա ծրագրերի գրասենյակների օժանդակությամբ, հայտարարում է ներառական կրթության թեմայով ամառային դպրոցի մասնակցության մրցույթ:
Ամառային դպրոցի նպատակն է զարգացնել և կատարելագործել մասնակիցների մասնագիտական հմտությունները` ներառական կրթության իրականացման և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատման ոլորտներում:
Տարբեր երկրներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատումն իրականացվում է տարբեր մեթոդների կիրառմամբ: Որպես խորհրդային ժառանգություն, տարածաշրջանի տարբեր երկրներում կարող է հանդիպել տարբերակ, հիմնված հաշմանդամության բժշկական մոդելի և դեֆեկտոլոգիայի սկզբունքների վրա, և շատ դեպքերում դեռևս իրականացվում է ժամանակավրեպ և անարդյունավետ կառույցների կողմից: Մյուս երկրներում, որոնք կրթության ոլորտի բարեփոխումների ճանապարհին որդեգրել են հաշմանդամության սոցիալական մոդելը, գնահատման կենտրոնները աշխատում են, մեծապես, միայն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ` բաց թողնելով տարբեր այլ կարիքներ ունեցող և որակյալ կրթության մեջ ներառման տեսակետից խոցելի մյուս երեխաներին:
Այս ամառային դպրոցը նպատակ ունի հարստացնել և հզորացնել ներառական կրթության ոլորտի դերակատարների կարողությունները և խթանել արդյունավետ երկխոսություն թե տարածաշրջանային, և թե տեղական մակարդակում` քաղաքականության այլընտրանքային լուծումներ գտնելու նպատակով: Ծրագրի շրջանակում մասնակիցները կզարգացնեն իրենց կարողությունները ներառական կրթության և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատման շուրջ, կտեղեկանան տարբեր երկրներում առկա ու միջազգային փորձի վերաբերյալ, ինչպես նաև հնարավորություն կունենան կիսվել մյուս մասնակիցների հետ ներառական կրթության ոլորտի իրենց փորձով:

Ամառային դպրոցի մասնակցության պայմաններն ու դիմումների ներկայացման ընթացակարգը

Ամառային դպրոցն անց է կացվելու հուլիս 3-ից 7-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղրղզստանի Բիշկեկ քաղաքում տեղակայված Կենտրոնական Ասիայի Ամերիկյան համալսարանում (այսուհետ՝ ԿԱԱՀ): Դասընթացները վարելու են ինչպես ԿԱԱՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի, այնպես էլ ԱՄՆ Պիտսբուրգի և Լիտվայի Վիլնյուսի համալսարանների դասախոսները:

Ամառային դպրոցի մասնակցության հետ կապված բոլոր ծախսերը կփոխհատուցվեն ԲՀՀ-ի կողմից, ներառյալ` ճանապարհածախս, գիշերակաց և օրապահիկ:

Ամառային դպրոցի աշխատանքային լեզուն ռուսերենն է: Ուստի ռուսերենի գերազանց իմացությունը պարտադիր է:

Մրցույթին կարող են մասնակցել ներառական կրթության ոլորտում գիտամանկավարժական և/կամ կիրառական գործունեությամբ զբաղվող անձիք, որոնք բավարարում են ստորև թվարկված պայմաններից որևէ մեկին.

  • ներառական կրթության թեմայով դասավանդող մասնագետ են, այդ թվում դասախոս, դասախոսի օգնական, ասպիրանտ կամ հայցորդ, կամ
  • ներառական կրթության թեմայով գիտական հետազոտություններ իրականացնող մասնագետ են, կամ
  • զբաղվում են ներառական կրթության ոլորտում կիրառական գործունեությամբ, այդ թվում հանդիսանում են հասարակական կազմակերպության, պետական կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի, մասնագիտացված այլ կառույցի աշխատակից:

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել`

    • Ինքնակենսագրություն (CV)` ռուսերեն լեզվով,
    • Ներառական կրթության թեմային առնչվող գիտական հոդվածների, մենագրությունների, կոնֆերանսների մասնակցության, զեկույցների ցանկը, եթե այդպիսիք կան, ինչպես նաև հնարավորության դեպքում տրամադրել հղումներ` թվարկված նյութերի առցանց աղբյուրներին,
    • հետաքրքրության նամակ` ռուսերեն լեզվով, առավելագույնը 1000 բառի սահմաններում, որում անհրաժեշտ է անդրադառնալ հետևյալ հարցերին՝

- Ո՞րն է ներառական կրթության իրականացման հայաստանյան մոդելի առանձնահատկությունը:
- Որո՞նք են Հայաստանում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատման համակարգի առանձնահատկությունները և ինչպիսի բարեփոխման կարիք կա` տվյալ ոլորտի ներհայաստանյան պրակտիկայում:
- Ինչպե՞ս կարող է ներառական կրթությունը նպաստել յուրաքանչյուր երեխայի կրթության իրավունքի լիարժեք և որակյալ իրացմանը:
- Ինչպե՞ս եք նախատեսում գործնականում կիրառել և ամրապնդել ամառային դպրոցի ընթացքում ձեռքբերված գիտելիքներն ու հմտությունները, և ի՞նչ նախաձեռնություններ եք պատկերացնում իրականացնել` օգտագործելով ամառային դպրոցում ձեռքբերված գիտելիքը, տեղեկատվությունը, կապերը տեղական և տարածաշրջանային մասնագետների հետ:
- Ներառական կրթության ոլորտին առնչվող ո՞ր հարցերը կցանկանայիք դարձնել ամառային դպրոցի ընթացքում քննարկման առարկա:

Հայտերը պետք է ուղարկվեն էլեկտրոնային տարբերակով՝ register@osi.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը սույն թվականի մայիսի 25-ն է, ժամը 16:00: Սահմանված ժամկետից ուշ ներկայացված հայտերը մրցույթի շրջանակում չեն դիտարկվի:

Հարցերի կամ պարզաբանումներ համար կարող եք դիմել ԲՀՀ – Հայաստանի գրասենյակ, Լիլիթ Նազարյանին կամ Աննա Հարությունյանին՝ 010 533862 հեռախոսահամարով, կամ գրելով nlilit@osi.am և annah@osi.am էլեկտրոնային փոստի հասցեներին:


« Page 1, 2, 3 ... 7, »