Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստան

Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստանը հիմնադրվել է 1997թ․՝ աջակցելու դեպի ժողովրդավարություն անցմանը և խթանելու բաց հասարակության արժեքները, հասարակություն, որին բնորոշ են օրենքի գերակայությունը, ժողովրդավար եղանակով ընտրված կառավարությունը, հարգանքը փոքրամասնությունների և նրանց իրավունքների հանդեպ և հզոր քաղաքացիական հասարակությունը։ Վերոնշյալին հասնելու նպատակով ԲՀՀ Հայաստանն օժանդակել է բազմաթիվ ծրագրերի և նախաձեռնությունների քաղաքացիական հասարակության, իրավունքի, կրթության, լրատվության, տեղեկատվության, ներառյալ hրատարակության, էլեկտրոնային հաղորդակցության և գրադարանների աջակցության, հանրային առողջության, կանանց իրավունքների, արվեստի և մշակույթի ոլորտներում։ Ինչպես ողջ աշխարհում գործող այլ Սորոս հիմնադրամներ, իր ծրագրերն իրականացնելիս ԲՀՀ Հայաստանը համագործակցում և գործընկերային հարաբերություններ է հաստատում այլ միջազգային կազմակերպությունների, տեղական ՀԿ-ների և պետական կառույցների հետ՝ ապահովելու իր գործունեության արդյունավետությունն ու հետևողականությունը։

Հավատարիմ մնալով երկարաժամկետ և կայուն ազդեցություն ապահովելու իր մանդատին՝ ԲՀՀ Հայաստանը ձգտում է բարելավել տեղական կազմակերպությունների ինստիտուցիոնալ կարողությունները։ 1999թ․ հիմնադրամի կողմից ներմուծված ինստիտուցիոնալ դրամաշնորհների մեխանիզմը օգնել է խնամքով ընտրված մի շարք հայաստանյան ՀԿ-ների դառնալ հիմնադրամի` երկարաժամկետ ծրագրեր իրականացնող գործընկերներ և ղեկավար դեր ստանձնել ժողովրդավար գաղափարների և գործելաոճերի խթանման հարցում։

Ընդհանրապես, ծրագրերի և նախաձեռնությունների շարունակականությունն ու կայունությունն ապահովել կարողացող հզոր հաստատությունների, համայնքային կազմակերպությունների, անհատների և համայնքների գաղափարն առկա է Հիմնադրամի՝ դրամաշնորհ տրամադրելու բոլոր հայեցակետներում։ Բաց հասարակությունը, որը կազմված է բազմաթիվ նման կազմակերպություններից և համայնքներից, որոնք ի վիճակի են նախաձեռնել հասարակական երկխոսություն, գաղափարների փոխանակում և լուծումներ գտնել հրատապ խնդիրների համար՝ շարունակական դարձնելով ժողովրդավարական առաջընթացը, հանդիսանում է Հիմնադրամի գերագույն նպատակը։

Երկրում իր գործունեությունը ծավալելու ընթացքում ԲՀՀ Հայաստանը համագործակցել է տարբեր միջազգային և դոնոր կազմակերպությունների հետ այնպիսի ծրագրային ոլորտներում, որոնք խրախուսում են փորձառության բազմազանությունը, գաղափարների փոխանակումն ու փոխլրացնող ջանքերը, ինչպես նաև պետական կառույցների կողմից ստացած աջակցությունը, որոնք Հիմնադրամի գործունեությանը ծավալ ու կայունություն են հաղորդել։ Հայաստանի՝ Եվրոպայի խորհրդի անդամ դառնալու և դրանից բխող բոլոր իրավական, տնտեսական և սոցիալական հետևանքների համատեքստում ԲՀՀ Հայաստանն ավելի լայն դեր ստանձնեց, որպեսզի օգնի հասարակությանը և կառավարությանը իրական բաց հասարակություն և հզոր ժողովրդավարական պետություն կառուցելու գործընթացում, պետություն, որն ունակ է դիմակայել մարտահրավերներին և համապատասխանել ժամանակակից պետություններին ներկայացվող ստանդարտներին։